هیأت مدیره

     تصویر نام و نام خانوادگی سمت دراتحادیه نام مؤسسه تلفن


محمدعلی سلطانی

 

رئیس

اتحادیه

استوديو سلطاني

همراه : 1366 206 0913
آتلیه : 3367600 031

نوراله کریمیان

نایب رئیس مجتمع عکاسی نوربخش آتلیه :  0313671221
همراه : 2762 111 0913
عبدالرسول اسحاقیان بازرس آتلیه  نقش جهان همراه : 09133267746

 

 

 

 

رمضانعلی حاج حیدری

 خزانه دار

عکاسی

استقلال

09131111968

فاطمه اصفهاني

دبیراتحادیه

استوديو لحظه ها

آتلیه : 33614445

همراه : 1366 206 0913

همراه : 09138115705