تاریخچه اتحادیه

درباره اتحادیه وچگونگی تاسیس آن

اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران شهرستان خمینی شهر در اواخر سال 1362 تنها با 15عضو تاسیس شد.

نشانی اتحادیه خمینی شهر میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار منتظری قبل از تقاطع اول روبروی مبل محمد ،

تلفکس : 3611000 - 3611128 - همراه مسؤل اتحادیه : 09132061366  

سامانه پیامک : 09353276300