اولين عكاس زن درخميني شهر

درمورد اولين عكاس زن درخميني شهر ضمن تحقيقات بعمل آمده اولين زن عكاس درخميني شهر خانم ( محترم مجيدي ) مي باشد. وي همسر آقاي نورالله كريميان متصدي عكاسي نوربخش هستند.


درمورد اولين عكاس زن درخميني شهر

 ضمن تحقيقات بعمل آمده

 اولين زن عكاس درخميني شهر خانم ( محترم مجيدي ) مي باشد.

 وي همسر آقاي نورالله كريميان متصدي عكاسي نوربخش هستند.

 .................................................

 درگفتگويي كه با همسرشان آقاي كريميان داشتيم ميگويند درسالهاي قبل از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي دانش آموزان دختردر مدارس و دبيرستانها

 برخلاف میلشان بي حجاب ( بدون روسري وچادر ) بودند البته فقط در مداس به محض تمام شدن كلاس درس و تعطيل شدن مدرسه باحجاب كامل ازمدرسه بيرون مي آمدند.

 به همين خاطر دختران برای گرفتن عکس جهت مدارک وامور تحصیلی بایستی بدون روسری

 ( بی حجاب ) عکس بگیرند.

 به همین علت خیلی ها از این موضوع رنج می بردنند.

 چاره را دراین دیدیم که برای گرفتن عکس از دختران از عکاس خانم کمک بگیریم ولی در آن زمان عکاس خانم پیدا نمی شد...

 عکاسی با دوربین های سنگین آتلیه هم کارمشکلی بود وباید مدتها وقت صرف آموزش و یادگیری کرد

 مثل حالا نبود که دوربین های عکاسی تمام اتوماتیک ( ببین و بگیر ) باشد و هرکس نا آشنا مخصوصا خانم ها با خرید یه دوربین حالا حرفه ای و یا آماتور آن بماند... به حرفه عکاسی روی آورند و روز بروز نیز بر تعداد آنهاافزوده شود.

 خانم هایی که خود را تافته جدا بافته از سایرین حتی عکاسان با سابقه قدیمی میدانند...

 به هرحال مدتی را صرف آموزش گرفتن عکس به همسرم نمودم تا دختران مجبور نباشند جلوی دوربین

 عکاسان (آقا) کشف حجاب کنند و بدون روسری عکس بگیرند...

 ازاین روخانم (محترم مجیدی) اولین عکاس زن درخمینی شهر محسوب

 می شود .

 ..............................................

 ..............................

 ..............