درباره ما

درباره اتحادیه وچگونگی تاسیس آن....

 اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران شهرستان خمینی شهر در اواخر سال 1362 با تلاش و کوشش و پی گیری های این حقیر (محمدعلی سلطانی)  تنها با 15عضو تاسیس شد.


تاريخچه و چگونگي تاسيس اتحاديه

مدت کوتاهی از باز گشتم از یکی دو عملیات بیت المقدس ( آزاد سازی خرمشهر ) و رمضان  که لطف خداوند شامل حالم شده بود که جهت عکاسی و فیلمبرداری درجبهه حضورداشته با شم و افتخار آن را داشته باشم که بتوانم قطره ای از دریای بی کران شجاعت و ایثار رزمندگان اسلام را از روزنه کوچک دوربینم ثبت کنم نگذشته بود که درشهریورماه سال 1361 ازطرف فرمانداری به بنده (محمدعلی سلطانی) ماموریت داده شد تا مدارک همکاران را جمع آوری نموده وجهت تشکیل شرکت تعاونی عکاسان خمینی شهر اقدام نمایم . ابتدا این ماموریت را نپذیرفتم و دلیلم این بود که من کوچکتر از سایر همکاران هستم و شایسته است که بزرگان و پیش کسوتان این صنف اقدام نمایند. ولی گفتند نه موضوع بزرگ و کوچکی و سابقه درکارنیست شما انتخاب شدید که نسبت به تاسیس این تعاونی مقدمات کاررا فراهم کنید و بنده را به اداره تعاون استان اصفهان معرفی نمودند.چند ماهی رفت وآمد و مکاتبات ادامه داشت وسرانجام با عنایت به کم لطفی و عدم همکاری بعضی همکاران ، بلاخره دراواخر سال 1361 شرکت تعاونی عکاسان خمینی شهر با 14 عضو به ثبت رسید وفعالیت آن آغاز گردید.

یک سالی از فعالیت شرکت تعاونی عکاسان خمینی شهر گذشته بود  که مجددا دستورالعملی از سوی فرماندار خمینی شهر مبنی بر ایجاد اتحادیه عکاسان خمینی شهر رسید. ابتدا به علت اینکه این حقیر و چند نفر دیگر قبلا عضو اتحادیه اصفهان بودیم بعضی از همکاران این را نپذیرفتند ولی با پی گیری های این حقیر و زحمات چند تن از همکاران آقایان نورالله کریمیان و غلامحسین لطفی و محمد حسين حاجيان موفق به ایجاد اتحادیه عکاسان خمینی شهر شدیم ابتدا با نام اتحادیه عکاسان و فیلمبردارن به دلیل اینکه مجوز فیلمبرداری صرفا از طریق ارشاد اسلامی صادر می گردید عنوان فیلمبرداران را به اتحادیه عکاسان نمی دادند يك بارهم رئيس وقت ارشاد خميني شهر به دادگستري برايم شكايت كرد ولی با سماجت و پي گيري هاي اين حقير پس ازمدتی صدور مجوزفیلمبرداری نیز به اتحادیه عکاسان محول شد و اتحادیه ما به (اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران)خمینی شهرلقب گرفت ...

مدیر سایت:  محمدعلی سلطانی