مراحل ایجاد واحد صنفی

مراحل درخواست و تشکیل و تکمیل پرونده صنفی برای اخذ پروانه کسب و ایجاد واحد صنفی دراتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی : هرفردی که قصد ایجاد واحد صنفی داشته باشد .  قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.


مراحل درخواست و تشکیل و تکمیل پرونده صنفی برای اخذ پروانه کسب

و ایجاد واحد صنفی دراتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی
موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
توسط اتحادیه های صنفی :

هرفردی که قصد ایجاد واحد صنفی داشته باشد

 قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

مرحله اول:

ارائه اصل و کپی گواهی مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای.  یا ( دیپلم کارو دانش رشته عکاسی و گرافیک )

ارائه گواهی سابقه کار به مدت 3سال که به تائیدکمیسیون فنی اتحادیه رسیده باشد.

تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب توسط متقاضیان و تسلیم آن به اتحادیه.

آزمون تئوری و عملی ( نورپردازی،کادربندی،رتوش ) توسط کمیسیون فنی اتحادیه .

تکمیل فرم بازرسی از واحد صنفی توسط متقاضیان پروانه کسب.درسایت اتحادیه.

بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه.

طرح و بررسی درخواست متقاضی درجلسه  هیئت مدیره.

ارائه پاسخ کتبی اتحادیه مبنی بر رد  یا قبول به متقاضی .

مرحله دوم:

ارائه اصل و یک نسخه کپی اجاره نامه یا سند مالکیت. یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه یا حکم قطعی دادگاه مبنی الزام به تنظیم سند اجاره ( به نام متقاضی پروانه کسب ) یا رسید پرداخت اجاره بهای معتبر.
ارائه اصل و 3نبرگ کپی گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت  پزشکی از حوزه نظام وظیفه یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در دوره مدت اعتبار آن ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1336 به قبل)(وسط کاغذA5)
ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری  محل صنفی مورد تقاضا .
ارائه اصل و 3 نسخه فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه.
ارائه اصل و سه برگ فتو کپی از دوطرف کارت ملی (وسط کاغذA5).
ارائه اصل و یک برگ کپی از آخرین مدرک تحصیلی  ( باستثنای متقاضیان بالای 50 سال )
18قطعه عکس 3X4 و 2 قطعه عکس 1.5X2
مرحله سوم:
ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر اصالت مدارک اجاره نامه ارائه شده به اتحادیه.
ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک
ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی.
ارائه فیش واریزی حق السهم مجامع امورصنفی.
ارائه فیش واریزی حق السهم شورای اصناف کشور.
ارائه فیش ورودیه اتحادیه .
ارائه فیش حق عضویت اتحادیه
ارائه فیش واریزی حق ابطال تمبر مالیاتی
اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی.مبنی برتشکیل پرونده مالیاتی.
اخذ و ارائه جوابیه شهرداری مبنی برتایید وپرداخت عوارض کسب.
اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اداره صنعت و معدن و تجارت مبنی بر گذراندن دوره آموزش 10ساعته ویژه اصناف .
مرحله چهارم :
اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر عدم سوء پیشینه کیفری
اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر.
تکمیل پرونده و ارسال  به پلیس + 10 جهت تعیین صلاحیت فردی برای انجام فعالیت.

اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب.

مرحله پنجم:

ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف و ارائه کد رهگیری (کد شناسه صنفی ) به اتحادیه.
صدور پروانه کسب  توسط اتحادیه و تقدیم به متقاضی برای شروع فعالیت پس از اخذ تعهد کتبی مبی بررعایت قوانین نظام صنفی واجرای دستورالعمل ها و مصوبات  کمیسیون نظارت که توسط اتحادیه اعلام می گردد..... 

.........................

یک دیدگاه بنویسید
8 + 9